Ref.: 5771000100

ZAHNKEL-STAHL-HOLZGRF-Z6

ZAHNKEL-STAHL-HOLZGRF-Z6

Referencia Descripción Ud
5771000100961 1
ZAHNKEL-STAHL-HOLZGRF-Z6
1 uds.
5771000100961 10
ZAHNKEL-STAHL-HOLZGRF-Z6
10 uds.

Descripción

DDU-ZAHNKEL-STAHL-HOLZGRF-Z6

UNSPSC 60801

27112404
Más Información

UNSPSC 9.0501

27112404
Más Información

Longitud de la hoja

280 mm
Más Información

Anchura de la hoja

130 mm
Más Información

Material de la hoja

Acero
Más Información

Espesor de material

0.7 mm
Más Información

Anchura del dentado

6 mm
Más Información